Kläder

Kläder sedan begynnelse

Kläder har använts av oss människor i tusentals år, dock har de förändrats något genom åren. Fynd visar att man redan på stenåldern använde kläder. På den tiden användes givetvis inte tröjor, byxor och jackor. Nej, på den tiden räckte det med att jägaren fällde ett vilt djur och flådde det för att sedan ta hem skinnet till grottan där det förbereddes för att kunna bäras av familjemedlemmar.

.

Riktigt så primitivt är det inte idag. Vi i denna del av världen är vana vid att strax efter löning, när räkningarna är betalda och maten inhandlad, kunna gå ner på stan och köpa de kläder vi vill ha eller är i behov av.  Dessvärre ser det inte likadant ut överallt i världen. I många länder är kläder en lika stor bristvara som rent vatten, medicin och mat.

.

Insamling av kläder

Många organisationer uppmärksammar detta och anordnar kontinuerligt insamlingar där människor har möjlighet att donera kläder, såsom kappor, stövlar, tröjor och barnkläder. På så sätt återanvänds kläderna. De kläder som vi har växt ur, tröttnat på eller rent av glömt bort. Dessa kläder går då till behövande, de som inte är lika lyckligt lottade som kanske vi är.

.

Just barnkläder är en bristvara i många länder där barnens föräldrar inte har råd med eller tillgång till hela barnkläder. Barnkläder är en viktig faktor för att barnen ska kunna hållas varma, för att de ska få vara friska och för att de ska få känna sig värdefulla.

.

Att bära hela och rena kläder, att våra barn får barnkläder, att vi kan sätta på oss stövlar på vintern och att vi ska kunna hålla oss varma med kappor och jackor är något som vi ofta tar för givet. I vårt land finns det lagar som säger att samtliga invånare har rätt att bära kläder. Ingen ska behöva gå naken. Vi tar det ofta för givet att kunna sätta på sig hela och rena kläder varje dag.

.

Det är även stor skillnad för den som letar efter damkläder respektive herrkläder. Många affärer inriktar sig på den ena eller den andra. Enklast skulle kanske vara att erbjuda barnkläder, herrkläder och damkläder i en och samma, men många sådana affärer finns inte. Bara ett fåtal stora kedjor erbjuder den formen av service. Anledningen är troligtvis enkel. Med största sannolikhet är det inte lönsamt i längden, för en mindre klädbutik, att erbjuda barnkläder, damkläder och herrkläder. De måste då inrikta sig på det ena könet för att kunna erbjuda kunden fina och högkvalitativa kläder i olika design.